پیام تبریک نوروز 1400 مدیریت آسیا ماشین

پیام تبریک نوروز 1400 مدیریت آسیا ماشین همزمان با آغاز سال نو شمسی منعکس شد. در این پیغام همچون سال های گذشته طلب دعای خیر الهی ذکر شده است.